Wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Fundacja Dobrych Inicjatyw wzmacnia infrastrukturę i zaplecze materialne partnerskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chcemy, aby do 2030 roku każde dziecko z placówki w Polsce miało dostęp do najlepszego programu rozwojowego i edukacyjnego, jaki istnieje w europejskim systemie zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej. Mamy czelność łączyć świat międzynarodowych korporacji i placówek, by wspólnie działać na rzecz dzieci w ramach wolontariatu pracowniczego. Wsparcie realizujemy w ramach dedykowanych akcji.

Wsparcie indywidualne

Pracujemy indywidualnie z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych w terapii, inwestując w rozwój talentów i odpowiadając na ich potrzeby. Prowadzimy program stypendiów! Działamy poprzez rozmaite programy edukacyjne, w tym takie, które rozwijają kompetencje zawodowe oraz zwiększają szanse na samodzielność. Oto nasze akcje!

Wsparcie systemowe

Fundacja Dobrych Inicjatyw oferuje nie tylko doraźną pomoc, ale wpływa na rzeczywistość długofalowo. Zmiany systemowe kosztują dużo czasu i wysiłków, ale wierzymy, że dzięki temu trwale polepszymy sytuację dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dążymy m.in. do zmian legislacyjnych rozszerzających wsparcie nad wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 r.ż. Opisane cele realizujemy za pomocą dedykowanych programów.