Dobre stypendia - dla równych szans w edukacji

Najważniejsze dla dziecka jest wsparcie rozwoju i utrzymanie mobilizacji do działania. Zrobisz prezent dla najbardziej zmotywowanych stypendystów z placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Zacznij wspierać!

Ile dobra dokonuje się w ramach programu stypendiów?

Darowizna? Oto obiecująca perspektywa!

Chcesz dać perspektywy na przyszłość wychowankom tzw. domów dziecka? Wesprzyj nasz program stypendialny darowizną finansową! A może jesteś przedstawicielem biznesu i rozważasz kompleksowe zaangażowanie się na rzecz dzieci? Skontaktuj się z nami!

Wspieraj
Skontaktuj się

Bartłomiej Jojczyk

prezes zarządu fundacji

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Stypendium dla dzieci z domów dziecka

Ilekroć rozważamy sytuację podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce, skupiamy się na deficytach materialnych. Różne organizacje oraz same placówki prowadzą rozliczne zbiórki, zwłaszcza przy okazji ważnych wydarzeń w kalendarzu (świąt Bożego Narodzenia lub na początek roku szkolnego). Tymczasem nie wyczerpuje to potrzeb młodzieży w pieczy zastępczej. Bardzo ważny jest rozwój osobisty, który w FDI staramy się wspierać w ramach stypendium dla dzieci. Takie działanie ma charakter kompleksowy. Może pomóc bezpośrednio w obszarze edukacji, dostarczając narzędzia do samokształcenia i rozwijając zainteresowania. Rozpoznajemy talenty i dofinansowujemy naukę gry na gitarze, pianinie, saksofonie lub warsztat plastyczny. Stypendium dla dzieci zauważa też potrzeby edukacyjne w zakresie nauki języków obcych, a nawet korepetycje wyrównujące poziom z różnych przedmiotów szkolnych. Matematyka, język polski, biologia, fizyka? Wszystko zmieści się w ramach stypendium dla dzieci, jeśli dobrze umotywujesz swoje potrzeby! Bywa zresztą, że dopasowanie do indywidualnych profili każe iść w zupełnie innym kierunku. Przecież kurs spawania lub prawo jazdy mogą także być bardzo cennym kapitałem, by w przyszłości zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Stypendium dla dzieci Fundacji Dobrych Inicjatyw skupia się na jednostkach – ma charakter konsultacyjny i dobiera wachlarz rozwiązań zawsze do konkretnej osoby.

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży w ramach stypendium

Fundacja dla dzieci działa na trudnym polu, gdzie co krok można trafić na rozmaite deficyty niezagospodarowane w ramach usług publicznych (niezagospodarowane w ogóle lub po prostu w niewystarczającym stopniu). Dlatego do programu stypendialnego włączyliśmy psychoterapię dzieci i młodzieży. Utrudniony dostęp do opieki nad rozwojem psychoemocjonalnym dzieci to powszechny problem – ale występujący ze szczególnym natężeniem zwłaszcza na terenie małych miasteczek oraz wsi. W niedużych społecznościach jest to kwestia nie tylko braku usługodawcy, ale także ostracyzmu opinii publicznej, a czasami po prostu niezrozumienia potencjałów, jakie niesie skuteczna psychoterapia dzieci i młodzieży. Równe szanse w edukacji można osiągnąć tylko wtedy, gdy nie będzie pęknięć w fundamencie, na jakim zbudowany zostaje piękny gmach ludzkiej psychiki. W ramach stypendium dla dzieci można więc ubiegać się o wsparcie terapeuty, które fundacja finansuje. Pomagamy też znaleźć odpowiednich, godnych zaufania specjalistów, z którymi będziemy trójstronnie współpracować.