Działamy w dobrym interesie

Czy wśród dobrych inicjatyw znajdzie się też Twoja? Zostań partnerem naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie.

Skontaktuj się

Bartłomiej Jojczyk

prezes zarządu fundacji

Dlaczego warto współpracować z FDI?

Dotychczasowi partnerzy Fundacji Dobrych Inicjatyw

Dołącz do firm zaangażowanych na rzecz dzieci i młodzieży!

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Odpowiedzialność społeczna korporacji a los dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Jeżeli Twoja firma jest na tyle duża, że wykracza poza format mikroprzedsiębiorstwa, to można spodziewać się, że prawdopodobnie przyjęła już założenia odpowiedzialności społecznej. Najczęściej dyspozycje takie są podejmowane w ramach strategii CSR, ale zagadnienie jest o wiele szersze. Oczywistym jest, że w procesie wytwarzania korzyści pojawiają się także koszty; niektóre z nich to nie tylko kwestia wewnętrznych kapitałów ludzkich lub finansowych, ale też wpływ na zasoby społeczne i środowiskowe (dot. środowiska naturalnego). Obowiązkiem firmy jest dążyć do redukcji tych kosztów, ale też rekompensować je wespół z instytucjami publicznymi w ramach odpowiedzialności społecznej korporacji. Naprzeciw temu paradygmatowi wychodzi 3. sektor, wyciągając rękę do współpracy dla biznesu. W ramach polityki CSR Twoja firma może finansować organizacje pozarządowe lub wspierać je w inny sposób; może też samodzielnie czynić pożytek publiczny (w sensie potocznym, nie prawnym), organizując ważne akcje społeczne. Fundacja Dobrych Inicjatyw – jako fundacja dla dzieci – będzie zawsze namawiać Cię do zaangażowania środków odpowiedzialności społecznej korporacji na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnie możemy zrobić wiele dla dzieci i młodzieży, których społeczeństwo zawiodło na najbardziej podstawowym poziomie: własnej rodziny.

Działanie oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ: SDG

Współczesny świat stoi w obliczu bardzo wielu wyzwań cywilizacyjnych – o tyle kluczowych, że nie dopełnienie obowiązków odpowiedzialności społecznej i ekologicznej tym razem może doprowadzić do katastrofy na ostateczną skalę. Sprawa jest na tyle poważna, że doczekała się globalnego, centralnego nawigowania przez ONZ. W 2015 roku przyjęto rezolucję opisującą Cele Zrównoważonego Rozwoju. Od tej pory SDG wpływają także na politykę odpowiedzialności społecznej korporacji w bardzo wielu krajach zorientowanych na poprawienie dobrostanu ludzkości. Z Fundacją Dobrych Inicjatyw możesz wspierać przede wszystkim cel 4. i cel 10. SDG – czyli te skupione na poprawie edukacji i zmniejszenia nierówności społecznych. Jesteśmy fundacją dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, która stara się osiągnąć ambitne cele dla rozwoju ich szans do równego udziału w społeczeństwie w ramach rozmaitych narzędzi edukacyjnych i terapeutycznych. Założenia FDI są szczególnie spójne z celami zrównoważonego rozwoju SDG, bo fokusują optykę na roku 2030 jako granicy dla przyjętej przez siebie strategii. Chcemy, by do tego czasu nasi podopieczni uzyskali możliwości równorzędne do tych z Europy Zachodniej – a osiągnąć możemy to tylko z pomocą działań CSR zaprzyjaźnionych firm.

Wolontariat pracowniczy na rzecz dzieci w pieczy zastępczej

Jakie narzędzia ma firma w ramach odpowiedzialności społecznej korporacji – poza najprostszym finansowaniem ngosów i przekazem darowizn? Oczywiście wolontariat pracowniczy! Nie ma skuteczniejszego sposobu, by wpływać na cel 4. SDG (edukacja), niż zaangażowanie własnych zasobów: serc, kompetencji, inteligencji. Dlaczego wolontariat pracowniczy na rzecz dzieci to taka skuteczna droga do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w edukacji? Przede wszystkim dlatego, że obiecuje długofalowe zaangażowanie oraz bliską pomoc, skupioną na szczegółach. Więc sprawdź, czy założenia strategii CSR Twojej firmy umożliwiają wolontariat pracowniczy na rzecz dzieci. Możesz mieć pewność, że zrealizowanie go z Fundacją Dobrych Inicjatyw przyniesie realną zmianę na rzecz dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.