Czym zajmuje się Fundacja Dobrych Inicjatyw?

Fundacja Dobrych Inicjatyw zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych (tzw. Domy Dziecka)

Fundacja Dobrych Inicjatyw wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim w małych miasteczkach i na terenach wiejskich. Najwyższym priorytetem jest dostarczenie im narzędzi do samodzielności emocjonalnej oraz finansowej. FDI działa, by program edukacyjny placówek w Polsce był równy najlepszym standardom europejskim!

Co jest misją Fundacji?

Misja fundacji to upomnieć się o dzieci i młodzież w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz dostarczyć im narzędzia do samodzielności.

Jaki jest nadrzędny cel Fundacji?

Naszym celem jest wprowadzenie zmiany systemowej w obszarze wsparcia dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych (tzw. Domy Dziecka)

Wizja Fundacji:

A. Chcemy, aby do 2030 roku każde dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce miało dostęp do najlepszego programu edukacyjnego i rozwojowego, jaki istnieje w europejskim systemie zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej.
B. Dążymy do zmian legislacyjnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej - rozszerzających wsparcie nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych po ukończeniu 18 r.ż.

Co świadczy o wiarygodności Fundacji?

Fundacja Dobrych Inicjatyw jako organizacja pożytku publicznego (OPP) podlega regulacjom, które zobowiązują nas do tego, abyśmy co roku przygotowywali sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji (publicznie dostępne na naszej stronie internetowej w sekcji: dokumenty).

Dodatkowo jesteśmy jedynym partnerem United Way w Polsce (czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych, która dochowuje najwyższych standardów raportowania i transparentności). Jesteśmy także jedną z nielicznych polskich organizacji, których działalności została pozytywnie zweryfikowana przez CAF America (Charities Aid Foundations America) - czyli organizację, która umożliwia proces przyznawania grantów, eliminując ryzyko poprzez wielopoziomowy system weryfikacji partnerskich organizacji i firm.