Fundacja działa, by upomnieć się
o dzieci i młodzież w instytucjonalnej
pieczy zastępczej

Przeczytaj o nas

Zmieniamy system

Wspieramy podopiecznych w usamodzielnieniu. Dążymy do zmian legislacyjnych rozszerzających wsparcie nad wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 r.ż.

Sprawdź szczegóły

Wspieramy podopiecznych indywidualnie

Pracujemy indywidualnie z podopiecznymi w terapii, inwestując w rozwój talentów i odpowiadając na ich potrzeby. Prowadzimy program stypendiów!

Sprawdź szczegóły

Współpracujemy z placówkami

Wzmacniamy infrastrukturę i zaplecze materialne partnerskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działamy na rzecz dorównania programem edukacyjnym i rozwojowym do standardów europejskich.

Sprawdź szczegóły

Fundacja w liczbach:

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Instytucjonalna piecza zastępcza wobec wyzwań

Dorastanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to nie tylko emocjonalne pole minowe, ale także szereg deficytów (m.in. materialnych), które utrudniają równy start w edukacji lub po prostu w życiu. Fundacja dla dzieci próbuje sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą włączanie do wspólnot wychowanków z pieczy zastępczej. Dostarczamy im zaplecza niezbędnego, by pobierać nauki na tym samym poziomie, co rówieśnicy w przedszkolach i szkołach. Ale to nie wszystko! Wspólnie szukamy także możliwości rozwoju ich talentów i potencjałów, wzmacniając mocne strony i przekazując na ich rzecz darowizny rzeczowe konieczne do (samo)realizacji. Fundacja dla dzieci jest także fundatorem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych, dzięki którym można sfinansować lektoraty z języka obcego, naukę gry na instrumentach, zajęcia sportowe itp. Istotą jest dokapitalizowanie tych obszarów, które kiełkują mimo braku podlewania i sprzyjających warunków. Celem pozostaje, by uczynić pieczę zastępczą przezroczystą w społeczeństwie, tj. żeby podopieczni fundacji dla dzieci mogli funkcjonować w grupie bez negatywnego poczucia odrębności.

Fundacja dla dzieci i młodzieży

Wszyscy jak mantrę powtarzają, że dzieci są naszą przyszłością i należy poświęcać im szczególną uwagę. Najczęściej jednak na deklaracjach się kończy. Fundacja dla dzieci stara się więc wyrównywać szanse dla tych, których społeczeństwo zawiodło na najbardziej podstawowym poziomie. Skoro rodzina jest w symbolicznym centrum tego społeczeństwa, znaczy że dzieci w pieczy zastępczej zostały przez nie wywiedzione w pole (gdzie zamiast zaufania, świszczy i hula wiatr niepewności oraz traumy). Dlatego fundacja dla dzieci proponuje kompleksowy program wsparcia terapeutycznego, by naprawić szkody emocjonalne wyrządzone w najmłodszych latach. Piecza zastępcza, zwłaszcza jeśli dziecko rotuje w systemie w różnych jednostkach organizacyjnych: na zmianę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, utrudnia funkcjonowanie w grupie z równą swobodą, co rówieśnicy. Mamy do czynienia ze stygmatem, którego ciężar z pewnością odczuwa wychowanek. Fundacja dla dzieci ma zamiar zaleczać te najbardziej bolące miejsca – i tym samym umożliwiać przekroczenie win, które wyrządzili Inni.