Przeciwdziałamy kryzysowi pieczy zastępczej

Fundacja Dobrych Inicjatyw działa na rzecz zmian systemowych w pieczy instytucjonalnej. Trwający kryzys i prawdopodobna zapaść instytucji to poważne zagrożenie bezpieczeństwa tysięcy dzieci w Polsce. Społeczna kontrola władz państwowych - tak, by nie zignorowały potrzeb dzieci - to jedno z najważniejszych zadań fundacji. Szczególnie czujemy się rzecznikami zmian rozszerzających wsparcie dla młodych dorosłych już po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych. To w tym obszarze zdiagnozowano potrzeby w opublikowanym w 2023 r. przez FDI Raporcie "Start w dorosłość".

FDI uczestniczyło w pracach 4 zespołów roboczych powołanych przez Ministerstwo.

Wypracowaliśmy autonomiczne stanowisko i przedstawiliśmy rekomendacje m.in. w oparciu o obszary opisane w petycji podpisanej przez ponad 2000 osób

Koalicja organizacji pozarządowych przedstawia wspólne stanowisko

Fundacja Dobrych Inicjatyw, Fundacja Atalaya, Fundacja Samodzielni Robinsonowie, Fundacja Szczęśliwej Drogi, Towarzystwo Nasz Dom - czyli ngo zajmujące się w codziennej praktyce pieczą zastępczą (w tym instytucjonalną) - wspólnie przedstawiły ocenę przebiegu konsultacji ministerialnych, jednocząc się w sprawie najważniejszych postulatów. Łączy nas przekonanie o istnieniu kryzysu w systemie pieczy zastępczej i świadomość wagi toczących się dziś sporów o jego przyszły kształt. To być może ostatnie lata na ratunek przed całkowitą zapaścią systemową.

Przeczytaj pismo koalicji

Zmiany systemowe krok po kroku

Poznaj szczegółowe doniesienia o procesie public affairs w kontekście zmian systemu pieczy zastępczej w Dobrym Dzienniku FDI.

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.