Dobrze się poznać!

Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 2014 r. na rzecz dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej - przede wszystkim w małych miasteczkach oraz na terenach wiejskich.

Przeczytaj statut

Strategiczne inicjatywy

  • Chcemy, aby do 2030 roku każde dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce miało dostęp do najlepszego programu rozwojowego i edukacyjnego, jaki istnieje w europejskim systemie zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej.

  • Dążymy do zmian legislacyjnych, rozszerzających wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych po ukończeniu 18 roku życia.

Fundacja Dobrych Inicjatyw = Wspólnota Optymizm Wiedza Odwaga i bezkompromisowość Otwartość i serdeczność

Wspólnymi siłami

Zespół Fundacji Dobrych Inicjatyw tworzy kilka zaangażowanych osób z prezesem zarządu Bartłomiejem Jojczykiem na czele. Są wśród nas specjaliści od edukacji i terapii, komunikacji, a także konsultanci merytoryczni w obszarze pieczy zastępczej. Ale to tylko fundament. W rzeczywistości budujemy społeczność ponad 1000 osób wolontariackich, partnerów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych!

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Ile dobrych inicjatyw mieszczą fundacje w Warszawie?

Fundacje Warszawa to fraza obsługująca osobny system w ramach 3. sektora. Z oczywistych względów to właśnie w stolicy zazwyczaj mieszczą się siedziby najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych w Polsce. W centrum kraju alokowane jest większość zasobów, łatwiej więc poruszać się w obszarze fundraisingu oraz skalować możliwości operacyjne. Warszawa i fundacje to terytorium dobroczynności, po którym najlepiej poruszać się w złotej karocy wielkich filantropów i filantropek. A co z mniejszymi ngo z Warszawy? Fundacja dla dzieci FDI z siedzibą w dzielnicy Ochota pokazuje, że można zdobyć zainteresowanie i zostać docenionym wśród wielkich graczy. Przecież to właśnie my zdobyliśmy nagrodę mieszkańców dla najlepszej inicjatywy pozarządowej, a nasza akcja Paczka dla Seniora wciąż pozytywnie rezonuje na różnych szczeblach społeczeństwa stolicy. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że para: Warszawa fundacje może być obsłużona przez dobre inicjatywy, jeśli są wdrażane z odpowiednim entuzjazmem i sercem do pracy na rzecz lokalnych społeczności. Bo co to za ngo, które nie pozostaje w służbie interesu publicznego? Organizacje pozarządowe muszą wspierać społeczną agendę, której nie daje (lub nie chce) obsłużyć państwo ani samorząd.

Co to za ngo, które nie może zliczyć dobrych inicjatyw?

Wydaje się, że o przetrwaniu (i skuteczności) organizacji pozarządowych decyduje umiejetność liczenia. W końcu fundacje Warszawa karmi z ręki korporacji i grantów publicznych, czasem też – te, co bardziej niezależne – dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych. Budzi więc niepomierne zdziwienie, że Fundacja Dobrych Inicjatyw może się tak intensywnie rozwijać z roku na rok, mimo że ledwie nadąża z liczeniem dobrych inicjatyw podnoszonych na spotkaniach zespołu i z osobami wolontariackimi. Sporo dobrego mają też do powiedzenia specjaliści CSR dla biznesu, z którymi udało nam się nawiązać partnerstwo. Nawet jeśli pierwotny interes wizerunkowy był impulsem do rozejrzenia się po Warszawie za odpowiednią fundacją, to szybko zmienił się w realną potrzebę serca. Dlatego skrót ngo można od dawna z czystym sumieniem parować ze skrótowcem FDI.