POWRÓT DO DZIENNIKA

Dobre wyniki w życiu, czyli o czym jest program stypendialny FDI

29 maja 2023

Równe szanse na start powinny być ultymatywnym celem każdego demokratycznego społeczeństwa. Jak więc zacząć dobrze działać w tym kierunku? Program stypendiów dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych to ważny krok w stronę solidarności społecznej.

Finansowanie rozwoju edukacyjnego podopiecznych fundacji to działanie z wieloletnią historią. A jednak program stypendialny FDI dość długo dojrzewał do teraźniejszego kształtu. Pomysł, by zamknąć formułę w obecnych ramach organizacyjnych pojawił się w prezencie pod Choinką Dobrych Serc. Po naszej bożonarodzeniowej akcji z grudnia 2022 przeprowadziliśmy badanie wśród wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, wśród których przeważały głosy identyfikujące potrzeby dzieci w obszarach: psychoterapii i pracy nad emocjami. 7 z 15 wypowiedzi odnotowywało pomoc psychologiczną jako istotną dla wychowanków, potwierdzały to także rozmowy z wychowawcami i dyrektorami przeprowadzone w latach 2022-2023. Dlatego w 2023 wystartowaliśmy z kompleksowym programem stypendiów, który wspiera naszych podopiecznych nie tylko w nauce, ale też w rozwoju osobistym.

 

 

Dobre inicjatywy w psychologii i statystyce

Gdy myśleliśmy o tym, jaki jest nadrzędny cel naszego programu stypendialnego, okazało się, że jest doskonale zbieżny z misją całej organizacji. Chcemy dostarczać naszym podopiecznym narzędzia do samodzielności. A nie jest to możliwe bez pomocy psychologicznej. Przepracowanie traumy i stanięcie naprzeciw wyzwań rozwojowych to klucz do sukcesu dla dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ba! To dźwignia do dobrej przyszłości dla każdego człowieka, niezależnie od bagażu doświadczeń. Tym bardziej sprawdza się więc w przypadkach, gdzie akcja ratunkowa ma wygrzebać osobowość spod gruzów przemocy i porzucenia. Polepszenie relacji z samym sobą i z innymi, poznanie swoich zasobów, umiejętność zarządzania emocjami oraz konfliktami to działania, które można identyfikować jako kompleksowe zaopiekowanie się wychowankowiem. To podstawa do jakichkolwiek dalszych działań, bo generuje poczucie sensu i motywację.

Jeśli stypendysta lub stypendystka będą umieli zarządzać emocjami to zrozumieją siebie i będą wieść pełniejsze życie – mówi Kasia Salmanowicz, koordynatorka działań edukacyjnych FDI – Bo życie nie jest pełne, gdy człowiek czuje tylko spokój, radość i błogość. Życie jest pełne, gdy człowiek odczuwa wszystko! A jeśli umie to wszystko przetrwać, to jest mega! I dlatego wsparcie psychologiczne jest ważne – w życiu i w projekcie stypendialnym.

W trakcie pierwszych miesięcy funkcjonowania stypendium dla dzieci w obecnym kształcie, wstępne rozpoznania zdają się zdobywać liczne potwierdzenia. 50% wniosków w programie składanych przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy właśnie wsparcia poprzez psychoterapię. To nadspodziewanie dużo! Okazuje się, że potrzeba jest na tyle silna, że jest w stanie pokonać rozmaite bariery społeczne. Z dumą stwierdzamy też wysoką samoświadomość naszych młodych stypendystów.

Nauka o przyszłości, czyli dobre wyniki w poszukiwaniu pracy

Pozostałe 50% wniosków dotyczy bardziej tradycyjnego rozumienia stypendium – obszarów związanych z edukacją lub rozwojem pasji oraz zainteresowań. We współpracy z Fundacją Dobrych Inicjatyw można zyskać finansowanie dla korepetycji, które wyrównają szanse w szkole. Popularne wybory dotyczą oczywiście matematyki, fizyki, języka polskiego itp. Ale duża część stypendystów ubiega się także o wsparcie w zakresie nauki języków obcych. Niekoniecznie jest to wynik trudności szkolnych, ale po prostu praca na rzecz lepszej przyszłości. Wychowankowie rozpoznają potencjały, które najlepiej wpłyną na ich pozycję społeczną i zawodową – a potem zakasują rękawy i biorą się do pracy.

Podobnie jest, jeśli chodzi o kursy zawodowe i specjalistyczne. W ramach programu stypendialnego FDI można z powodzeniem przejść choćby przez kurs krawiectwa czy obsługi maszyn. Chętni, dla których wcześniej problemem był brak pieniędzy, zdobędą też prawo jazdy.

No i w końcu – zainteresowania i rozwój talentów! Bardzo ciepło patrzymy na wysiłki na rzecz samorozwoju, które nie kończą się słomianym zapałem. Jeżeli stypendysta przejawia głęboką motywację wewnętrzną, to znajduje siły, by ćwiczyć grę na instrumencie, szkolić warsztat plastyczny lub rozwijać szczegółową wiedzę kierunkową. Hobby to kapitał tak samo cenny, jak wysokie oceny na świadectwie szkolnym.

 

 

Dlaczego stypendia to dobra inicjatywa?

Program stypendialny FDI jest kierowany do wszystkich osób z placówki (a więc nie tylko dla ubogich lub szczególnie zdolnych). To ważny przekaz – każdy człowiek ma potencjały w wielu obszarach, tylko potrzebuje właściwego środowiska, aby je skutecznie rozwijać.

Jak w praktyce włączyć się do programu? Pierwszym krokiem w realizacji jest wniosek składany [w imieniu wychowanka] przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Taki wniosek nie tylko opisuje przedmiot / obszar, który ma objąć stypendium, ale także skrupulatnie analizuje motywacje i profil kandydata lub kandydatki. Czasem zdarza się, że fundacja prosi o bardziej szczegółowe wyjaśnienie nurtujących kwestii, by w końcu wydać decyzje o przyznaniu stypendium. Optyka jest jednoznaczna – chcemy jak najwięcej wniosków rozpatrzyć pozytywnie, żeby jak najwięcej dzieci otrzymało wsparcie. Dlatego organ decyzyjny (np. prezes zarządu FDI) nie jest strachem na wróble, który stawia blokady, tylko – wprost odwrotnie – suflerem, który podpowiada jak współpracować, by doprowadzić do skutecznego rozwoju osobistego stypendysty.

W praktyce najpierw podejmujemy decyzję o stypendiach, a później szukamy finansowania – bo uważamy, że najważniejsze są dzieci i ich potrzeby! Badanie wpływu społecznego dla programu stypendialnego odbywa się poprzez konfrontację zapisów wniosku o stypendium oraz kwestionariusza postypendialnego. Zakres kwestionariuszy uwzględnia pytania z wniosku, aby sprawdzić, czy i jak zmieniła się motywacja wychowanków, ich wyniki w nauce oraz stan emocjonalny.

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.