POWRÓT DO DZIENNIKA

Lepszy widok na przyszłość, czyli EduPodróż do Alcon

22 listopada 2023

17 listopada odbyła się podróż wieńcząca edukacyjny sezon turystyczny 2023. Młodzież z placówek z Krasnego, Stoczka Łukowskiego, Supraśla i Warszawy wyruszyła do siedziby Alcon. Ponad 50 osób spędziło razem czas na poznawaniu siebie – a w rezultacie oczywiście także na poznawaniu szans na satysfakcjonującą samodzielność w dorosłości i życiu zawodowym.

Koordynowanie dużej grupy edupodróżników to dla przewodników z fundacji wiele wysiłków organizacyjnych, ale pozytywne skutki odkładają się na koncie satysfakcji. Wsparcie ze strony dobrze przygotowanych osób wolontariackich, które uczestniczą w programie EduPodróże w ramach wolontariatu pracowniczego, pozwoliło osiągnąć bardzo dobre rezultaty na polu integracji i edukacji. Warsztaty skupiały się na rozwoju kompetencji miękkich, ale prowadzący dobrali tematy z szacunkiem i wiarą w potencjał wychowanków. Zapoznanie młodzieży z zarządzeniem projektami według upowszechnionych korporacyjnie modeli (typu scrum) pozwoli lepiej zrozumieć współczesny rynek pracy. W końcu codzienność zawodowa większości pracowników w zglobalizowanych standardach opiera się raczej na umiejętnym sterowaniu kolejnymi iteracjami, niż na liście profesji z przedszkolnych czytanek. Skończył się czas, kiedy ludzie na ulicy noszą monokle. Teraz, żeby dopatrzyć się lepszych szans zawodowych w przyszłości dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych trzeba założyć soczewki kontaktowe!

Wyjazd poza granice mindsetu

Kluczowe podczas edupodróżniczych warsztatów w Alcon były nie tylko zadania, ale całe otoczenie. Wielokulturowe środowisko pracy działa rozwijająco, bo najbardziej kreatywne rozwiązania powstają na styku różnic. Gdy wszystko jest jednolite, nasze zasoby mentalne zastygają nieruchomo, a w różnorodnym społeczeństwie pląsają w rytm muzyki. Dlatego opowieść o aklimatyzacji podczas zagranicznych podróży – w połączeniu ze szkoleniem z zakresu planowania i samodzielności – zadziała na wyobraźnię wychowanków!

Wspólnie uruchomiliśmy to, co najważniejsze – wiarę w siebie. Gdy tylko zaczynamy marzyć, w głowie otwiera się więcej drzwi. Przechodzenie przez nie odbywało się podczas treningu mentalnego przygotowanego przez jednego z wolontariuszy z Alcon. Muzyka podczas warsztatów wpłynęła relaksująco na wszystkich uczestników i z tym większą otwartością podeszli do pracy nad poczuciem własnej wartości. Wypisywanie na kartkach (tylko!) pozytywnych informacji o członkach i członkiniach edupodróżniczej grupy pozwoliło szkolić duchową spostrzegawczość, by widzieć potencjały – w sobie i w innych.

Salto mortale – czyli mentalna akrobatyka

Zaraz po warsztatach grupa EduPodróżników wraz z wolontariuszem i zespołem Fundacji Dobrych Inicjatyw wyruszyła na poszukiwania rozrywki do świata trampolin. Ruch i wysiłek stwarzają sprzyjające warunki dla gospodarki emocjonalnej. Ale okazuje się, że wspólne wyjazdy na trampoliny to coś więcej niż  tylko odpoczynek. W zintegrowanej grupie uczymy się pokonywać niepewność, wychodzić ze strefy komfortu i pokonywać bariery. Skakanie z wysokości – najpierw w kontrolowanych warunkach – jest piękną metaforą tego, co czeka wychowanków jako młodych dorosłych w procesie usamodzielnienia. Dlatego z dumą przywołujemy anegdotę, że podczas EduPodróży kolejna osoba zdecydowała się nauczyć jak robić salta. A nawet więcej – odważnej akrobatyki nauczyliśmy też wolontariusza Romana z Alcon!

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.