POWRÓT DO DZIENNIKA

Lepsze jutro dla wychowanków!

13 lipca 2023

Fundacja Dobrych Inicjatyw rozpoczęła partnerstwo z Fundacją Drzewo i Jutro. To budzący optymizm przykład samodzielności 3. sektora, który buduje sojusze na rzecz ważnych celów społecznych. W tym przypadku przyświeca nam dalszy rozwój programu stypendialnego FDI. Dostaliśmy od naszych partnerów dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych – ze szczególnym wskazaniem na opiekę psychoterapeutyczną stypendystów i stypendystek.

Fundacja Drzewo i Jutro jest prywatną fundacją, założoną przez Agnieszkę i Jamesa Van Bergh, która realizuje cele statutowe poprzez współfinansowanie działań organizacji pozarządowych oraz instytucji w 4 obszarach:

• wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin uchodźczych,
• pomocy dzieciom i usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej,
• edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
• budowy integracyjnych placów zabaw przy szpitalach oraz specjalnych placówkach edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że wniosek o dofinansowanie programu stypendialnego FDI spotkał się z pozytywnym odbiorem. Dzięki wsparciu partnerskiemu możemy z wiatrem w żaglach organizować kolejną edycję stypendiów, do której rekrutacja rozpocznie się we współpracujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych już w nadchodzących miesiącach 2023 r.

 

First things first: psychoterapia

Program stypendialny FDI różni się nieco od najpopularniejszych rozwiązań dostępnych w Polsce. Działamy nie tylko na polu edukacyjnym i zawodowym. Oczywiście dbamy o jak najlepsze standardy dla naszych podopiecznych w szkole i przygotowaniu do życia zawodowego. Szukamy obszarów, w których stypendyści mogą zdobyć nowe kompetencje lub rozwijać swoje pasje i talenty. Ale duży nacisk kładziemy też na psychoterapię.

W pierwszej edycji programu stypendialnego w obecnym kształcie wnioski o wsparcie psychologiczne stanowiły 50% wszystkich celów wskazanych przez stypendystów.

Stypendia dla dzieci mają pomagać, a nie tylko zwyżkować oczekiwania. Często stopnie na świadectwie to tylko powierzchnia codziennych problemów wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ważne, żeby zmiany i uzyskane kapitały były trwałe. Można to uzyskać przede wszystkim przez pracę z emocjami, rozpoznanie tożsamości osobistej, czasem przepracowanie traumatycznych przeżyć. Jednym słowem właśnie przez psychoterapię!

Z zadowoleniem odnotowujemy, że Fundacja Drzewo i Jutro podobnie rozpoznaje potrzeby dzieci i młodzieży z placówek. Wiemy już na pewno, że to nie są tylko hipotezy. W pierwszej edycji programu stypendialnego w obecnym kształcie wnioski o wsparcie psychologiczne stanowiły 50% wszystkich celów wskazanych przez stypendystów. Lepsze zrozumienie siebie pozwala na uzyskanie stabilnej motywacji, dzięki czemu praca wykonana w ramach stypendiów w różnych obszarach jest konsekwentna i przynosi długotrwałe efekty.

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.