POWRÓT DO DZIENNIKA

Mieszkanie chronione w Hajnówce

25 sierpnia 2023

Fundacja Dobrych Inicjatyw realizuje politykę wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnie z partnerami zakończyliśmy remont mieszkania chronionego w Hajnówce, który kosztował nas prawie 3 miesiące pracy i ponad 50 tys. zł. Szanse na udaną dorosłość dla podopiecznych po doświadczeniu pieczy zastępczej znacznie wzrosły – a to akurat jest bezcenne.

Przystosowanie mieszkania o wielkości ok. 35 m2 wymagało sporo wysiłków. Nie tylko doprowadziliśmy wykończeniówkę do stanu przyjemnej używalności, ale też zmieniliśmy układ pomieszczeń, by sprzyjał sensownemu współmieszkaniu przyszłych lokatorów. Właścicielem pozostaje lokalna gmina, ale rozporządza PCPR [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie] – dzięki czemu korzystać z niego będą mogli młodzi dorośli po doświadczeniu pieczy zastępczej, w tym byli podopieczni naszej placówki partnerskiej w Białowieży. Dwa pokoje i kuchnia będą służyć jako inkubator samodzielności, dlatego cieszymy się z każdej wkręconej śrubki. Podziękowania należą się też zespołowi remontowemu z firmy Colgate-Palmolive, który w ramach programu wolontariatu pracowniczego zajął się pracami wykończeniowymi (w tym odmalowaniem całej przestrzeni).

Czym właściwie są mieszkania chronione dla osób usamodzielniających się?

W przypadku takich przestrzeni, jak ta w Hajnówce stosuje się też potoczne nazwy: mieszkanie treningowe lub mieszkanie tymczasowe. Dobrze opisuje to ich wyjątkowy charakter. Młodzi ludzie, którzy metrykalnie dorośli już do opuszczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych, zyskują możliwość stopniowego zdobywania kompetencji potrzebnych do pełnej samodzielności. Taka opcja istnieje przede wszystkim wtedy, gdy dalej kontynuują naukę. Dlatego można te warunki porównać do mieszkania studenckiego – oczywiście z zachowaniem świadomości różnic. Ale – jak w przypadku studentów utrzymywanych częściowo przez rodziców – tak też osoby po pieczy zastępczej mają szanse uzyskać wsparcie i dodatkowy czas, zanim staną pewnie na nogi, wyposażeni w stabilność emocjonalną i materialną. Nietrudno sobie wyobrazić taką potrzebę w przypadku 19- czy 20-latków, nawet gdy życie dostarczało im do tej pory same cukierki: poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Nawet wtedy nie są przecież gotowi, by stawić czoła potężnemu naporowi obowiązków, jaki czeka na nas wszystkich w dorosłości. Tym bardziej więc aktualna jest konieczność wsparcia osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie mają kapitału rodzinnego umożliwiającego rozpędzony start w życie.

Młodzi ludzie, którzy metrykalnie dorośli już do opuszczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych, zyskują możliwość stopniowego zdobywania kompetencji potrzebnych do pełnej samodzielności.

Mieszkanie chronione dostarcza im szereg ułatwień. Przede wszystkim obciążenia materialne są znacznie mniejsze – zdecydowaną większość opłat (w tym czynsz i media) opłaca PCPR. Lokatorzy muszą zatroszczyć się przede wszystkim o swoje potrzeby bytowe, ale w przypadku kryzysów mogą sięgać po szereg dodatkowych dróg ratunku. Jednym z możliwych opcji jest kontakt z opiekunem usamodzielnienia lub pracownika socjalnego. Opiekuna usamodzielnienia wychowanek wybiera samodzielnie jeszcze podczas życia w warunkach pieczy zastępczej, przygotowując się do startu w dorosłość. Może to być ktoś zaufany z otoczenia, ale bardzo często jest to przedstawiciel_ka kadry placówki opiekuńczo-wychowawczej, z którą wiążą ich długoletnie relacje i zrozumienie potrzeb. Od tych osób lokator mieszkania chronionego uzyskuje też wsparcie emocjonalne: doradztwo, rozmowę, swoisty mentoring.

Mieszkanie chronione jest pewnym przywilejem, dlatego obowiązują w nim jasne zasady. Trzeba przestrzegać regulaminu i dbać o wspólne mienie. Zagrożenie wycofania z programu wsparcia to ważny argument dla poważnego traktowania sytuacji, bo właściwie nie ma już możliwości zrobienia kroku wstecz. Młodzi dorośli nie wracają do placówek opiekuńczo-wychowawczych – więc na dobre i na złe muszą mierzyć się z wyzwaniami samodzielności.

 

Komu, komu? – bo idę do domu

Fundacja Dobrych Inicjatyw prowadziła generalne działania remontowe już od kilku miesięcy, ale finalizacja pozostała w rękach wolontariuszy z firmy Colgate-Palmolive. Najpierw zmieniliśmy układ pomieszczeń, wymieniliśmy podłogi, drzwi i futryny, odnowiliśmy łazienkę (z całkowitą wymianą armatury i pytek), a teraz (25 sierpnia 2023) 10-osobowy zespół pracowników Colgate maluje ściany i sufity, sprząta, myje okna i doprowadza do stanu, gdy test białej rękawiczki będzie bezproblemowy. 

Mieszkanie chronione w Hajnówce posłuży przede wszystkim osobom opuszczającym placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Białowieży. Jest to dla nas kolejny krok na drodze bardzo dobrego partnerstwa, naznaczonego zaufaniem, że każda ze stron wkłada całe serce w polepszenie warunków życia dzieci i młodzieży. 

 

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.