Paczka dla Seniora

Osoby starsze są depozytariuszami życiowego doświadczenia - czyli najcenniejszego kapitału na świecie. To idealna pozycja wyjściowa do wymiany! Pomóż sfinansować paczki z najpotrzebniejszymi artykułami, a w zamian otrzymaj wiele dobra i życiowej mądrości.

Wspieram Paczkę

Historia akcji Paczka dla Seniora

Biznes wspiera seniorów!

Przyglądasz się potrzebom seniorów jako reprezentant_ka biznesu? Dobrze się składa! Paczka dla Seniora to doskonała okazja, żeby wartości przekuć w czyny. Możesz przekazać produkty na rzecz seniorów i zdobyć doświadczenie firmy odpowiedzialnej społecznie.

Skontaktuj się

Bartłomiej Jojczyk

prezes zarządu fundacji

Zdobądź doświadczenie!

Wiesz już jak zyskać doświadczenie pomagania i zaangażować się w tworzenie paczek pomocowych dla seniorów. Więc na co czekać?

Wesprzyj Paczkę

Partnerzy akcji Paczka dla Seniora

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Instytucjonalna piecza zastępcza wobec wyzwań

Dorastanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to nie tylko emocjonalne pole minowe, ale także szereg deficytów (m.in. materialnych), które utrudniają równy start w edukacji lub po prostu w życiu. Fundacja dla dzieci próbuje sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą włączanie do wspólnot wychowanków z pieczy zastępczej. Dostarczamy im zaplecza niezbędnego, by pobierać nauki na tym samym poziomie, co rówieśnicy w przedszkolach i szkołach. Ale to nie wszystko! Wspólnie szukamy także możliwości rozwoju ich talentów i potencjałów, wzmacniając mocne strony i przekazując na ich rzecz darowizny rzeczowe konieczne do (samo)realizacji. Fundacja dla dzieci jest także fundatorem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych, dzięki którym można sfinansować lektoraty z języka obcego, naukę gry na instrumentach, zajęcia sportowe itp. Istotą jest dokapitalizowanie tych obszarów, które kiełkują mimo braku podlewania i sprzyjających warunków. Celem pozostaje, by uczynić pieczę zastępczą przezroczystą w społeczeństwie, tj. żeby podopieczni fundacji dla dzieci mogli funkcjonować w grupie bez negatywnego poczucia odrębności.

No nieźle, wygląda na to, że mamy już twój e-mail w bazie. Spróbuj zapisać się z innym adresem lub cierpliwie oczekuj na dobre wiadomości.