Paczka dla Seniora

Elderly individuals are custodians of life experience, which is the most valuable capital in the world. It is an ideal starting position for exchange! Help finance packages with essential items and, in return, receive good feelings and life wisdom.

Support the initiative

The history of the "Paczka dla Seniora" campaign

Businesses support seniors!

Are you a representative of a business and interested in addressing the needs of seniors? Well, you're in luck! The "Paczka dla Seniora" campaign provides an excellent opportunity to turn your values into action. You can donate products for seniors and gain experience as a socially responsible company.

Get in touch

Bartłomiej Jojczyk

president of the board of the foundation

Gain experience!

Join us to gain experience in helping others and get involved in creating assistance packages for seniors. So, what are you waiting for?

Support Paczka dla Seniora!

Partners

Start a good correspondence!

By signing up for the newsletter, you consent to the processing of personal data by Fundacja Dobrych Inicjatyw for the purpose of providing the newsletter service in accordance with the Privacy Policy.

Instytucjonalna piecza zastępcza wobec wyzwań

Dorastanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to nie tylko emocjonalne pole minowe, ale także szereg deficytów (m.in. materialnych), które utrudniają równy start w edukacji lub po prostu w życiu. Fundacja dla dzieci próbuje sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą włączanie do wspólnot wychowanków z pieczy zastępczej. Dostarczamy im zaplecza niezbędnego, by pobierać nauki na tym samym poziomie, co rówieśnicy w przedszkolach i szkołach. Ale to nie wszystko! Wspólnie szukamy także możliwości rozwoju ich talentów i potencjałów, wzmacniając mocne strony i przekazując na ich rzecz darowizny rzeczowe konieczne do (samo)realizacji. Fundacja dla dzieci jest także fundatorem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych, dzięki którym można sfinansować lektoraty z języka obcego, naukę gry na instrumentach, zajęcia sportowe itp. Istotą jest dokapitalizowanie tych obszarów, które kiełkują mimo braku podlewania i sprzyjających warunków. Celem pozostaje, by uczynić pieczę zastępczą przezroczystą w społeczeństwie, tj. żeby podopieczni fundacji dla dzieci mogli funkcjonować w grupie bez negatywnego poczucia odrębności.