Dobrze się poznać!

Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 2014 r. na rzecz dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej - przede wszystkim w małych miasteczkach oraz na terenach wiejskich.

Przeczytaj statut

Strategiczne inicjatywy

  • Chcemy, aby do 2030 roku każde dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce miało dostęp do najlepszego programu rozwojowego i edukacyjnego, jaki istnieje w europejskim systemie zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej.

  • Dążymy do zmian legislacyjnych, rozszerzających wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych po ukończeniu 18 roku życia.

Fundacja Dobrych Inicjatyw = Wspólnota Optymizm Wiedza Odwaga i bezkompromisowość Otwartość i serdeczność

Wspólnymi siłami

Zespół Fundacji Dobrych Inicjatyw tworzy kilka zaangażowanych osób z prezesem zarządu Bartłomiejem Jojczykiem na czele. Są wśród nas specjaliści od edukacji i terapii, komunikacji, a także konsultanci merytoryczni w obszarze pieczy zastępczej. Ale to tylko fundament. W rzeczywistości budujemy społeczność ponad 1000 osób wolontariackich, partnerów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych!

Zacznij dobrą korespondencję!

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację dobrych inicjatyw w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Polityką Prywatności.

Instytucjonalna piecza zastępcza wobec wyzwań

Dorastanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to nie tylko emocjonalne pole minowe, ale także szereg deficytów (m.in. materialnych), które utrudniają równy start w edukacji lub po prostu w życiu. Fundacja dla dzieci próbuje sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą włączanie do wspólnot wychowanków z pieczy zastępczej. Dostarczamy im zaplecza niezbędnego, by pobierać nauki na tym samym poziomie, co rówieśnicy w przedszkolach i szkołach. Ale to nie wszystko! Wspólnie szukamy także możliwości rozwoju ich talentów i potencjałów, wzmacniając mocne strony i przekazując na ich rzecz darowizny rzeczowe konieczne do (samo)realizacji. Fundacja dla dzieci jest także fundatorem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych, dzięki którym można sfinansować lektoraty z języka obcego, naukę gry na instrumentach, zajęcia sportowe itp. Istotą jest dokapitalizowanie tych obszarów, które kiełkują mimo braku podlewania i sprzyjających warunków. Celem pozostaje, by uczynić pieczę zastępczą przezroczystą w społeczeństwie, tj. żeby podopieczni fundacji dla dzieci mogli funkcjonować w grupie bez negatywnego poczucia odrębności.

No nieźle, wygląda na to, że mamy już twój e-mail w bazie. Spróbuj zapisać się z innym adresem lub cierpliwie oczekuj na dobre wiadomości.